`

Sinh con thuận theo tự nhiên tại nhà: Những cảnh báo nguy hiểm

Bộ Y tế khuyến cáo: Sinh con thuận tự nhiên tại nhà không có sự theo dõi và hỗ trợ y tế là là thực hành sản khoa nguy hiểm có thể đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của mẹ và bé.

Chia sẻ chủ đề: