`

Hội nghị thượng định Mỹ - Triều

Cuộc gặp riêng giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra vào đầu hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều vào ngày 12/6.
Chia sẻ chủ đề: