Tin tức - Cầu thủ U23 Việt Nam đã nhận hết tiền thưởng hay chưa?

Cầu thủ U23 Việt Nam đã nhận hết tiền thưởng hay chưa?

Cho đến thời điểm hiện tại theo VFF tiết lộ, số tiền U23 Việt Nam nhận được mới là 1/4 trong tổng phần thưởng được hứa trao tặng trước đó.

Trong Thể thao