Tin tức - Không sút trúng đích, Ronaldo vẫn đi vào lịch sử Champions League

Không sút trúng đích, Ronaldo vẫn đi vào lịch sử Champions League

Mặc dù không sút trúng đích lần nào nhưng Ronaldo vẫn đi vào lịch sử Champions League bởi đây là cầu thủ có nhiều trận thắng nhất tại Champions League.