Thể thao 24h - Giành 7 huy chương vàng, Ánh Viên lại nhận "mưa tiền thưởng"

Giành 7 huy chương vàng, Ánh Viên lại nhận "mưa tiền thưởng"

(ĐSPL) - Ánh Viên vừa kết thúc giải bơi châu Á với 7 huy chương vàng và 5 huy chương bạc. Số huy chương này giúp Ánh Viên nhận được hàng trăm triệu đồng tiền...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Thể thao