Thể thao 24h - Sự cố: Ban tổ chức Copa America 2016 phát nhầm quốc ca Uruguay

Sự cố: Ban tổ chức Copa America 2016 phát nhầm quốc ca Uruguay

Ban tổ chức Copa America 2016 đã phát nhầm quốc ca Uruguay trước khi trận đấu giữa đội tuyển này và Mexico bắt đầu.

Trong Thể thao