`
Tin thế giới - Chi 12 tỷ USD cho World Cup 2018, Nga nhận lại được gì?

Chi 12 tỷ USD cho World Cup 2018, Nga nhận lại được gì?

Nga chi hơn 12 tỷ USD cho World Cup 2018 nhưng những gì đất nước này thu lại được thì không thể chỉ tính bằng tiền.