Cảnh tượng hiếm gặp: Cá voi lưng gù bơi cạnh mẹ chỉ chưa đầy 20 phút sau khi sinh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL