Đoàn Thanh Tài tháp tùng ca sĩ hải ngoại Kavie Trần đi làm MC bằng xe tiền tỉ - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL