Hà Nội mở 100% cửa hồ điều hòa để ứng phó với bão số 10 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL