Hữu Vi tham gia Mister Global 2014 tại Thái Lan - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL