Kíp trực bệnh viện Đà Nẵng bật nhạc ầm ĩ, bỏ bê bệnh nhân - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL