Miền Trung chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 10 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL