Mưa lớn, Hà Tĩnh tái hiện lũ quét năm 2002 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Mưa lớn, Hà Tĩnh tái hiện lũ quét năm 2002

    (ĐS&PL) – Do ảnh hưởng của cơn bão Nari, hai ngày 14 và 15/10, Hà Tĩnh cùng nhiều tỉnh miền Trung có mưa lớn, liên tục trên diện rộng. Dưới sức tàn phá kinh khủng của nó, Hà Tĩnh có nguy cơ tái hiện lại cơn lũ quét lịch sử xảy ra vào năm 2002.