Sáng chế thành công bộ tiết kiệm xăng - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL

  • Sáng chế thành công bộ tiết kiệm xăng

    (ĐSPL) - Anh Đặng Hoàng Sơn, ở thành phố Vĩnh Long, người đã nhiều năm tìm hiểu và sáng chế thành công bộ siêu tiết kiệm xăng cho xe máy, đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng giải pháp hữu ích ngày 1/6/2010.