Trung Quốc xây khu thử nghiệm tàu không người lái lớn nhất thế giới - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL