Vợ bác sĩ Hoàng Công Lương xin cho chồng vắng mặt tại tòa ngày 8/1 - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL