Xử ông Đinh La Thăng: VKS giữ nguyên quan điểm truy tố, luật sư đề nghị chuyển tội danh - và các bài viết liên quan | Tin tức 24h Báo ĐSPL