Tin thế giới -  Tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông

Tầm quan trọng của tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông

Tuyên bố chung tại ADMM 10 tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình, ổn định cũng như duy trì tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Tin tức