Tin thế giới - Đại sứ quán Việt Nam gặp nghi phạm Đoàn Thị Hương

Đại sứ quán Việt Nam gặp nghi phạm Đoàn Thị Hương

Trong cuộc tiếp xúc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia ngày 25/2, Đoàn Thị Hương nói cô bị lợi dụng và nghĩ rằng tham gia đóng video hài.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Tin tức