Tin thế giới - Mỹ điều tra Trung Quốc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ

Mỹ điều tra Trung Quốc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ

Mỹ vừa khởi động cuộc điều tra về việc Trung Quốc vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ Mỹ, căn cứ theo Khoản 301, Đạo luật Thương mại 1974 của nước này.

Trong Tin tức