Tin thế giới - Canada thắt chặt an ninh biên giới, đề phòng người Mỹ tràn sang

Canada thắt chặt an ninh biên giới, đề phòng người Mỹ tràn sang

Bộ trưởng An ninh Công cộng Ralph Goodale cho biết Canada cần phải thắt chặt an ninh biên giới trong điều kiện ngày càng nhiều người Mỹ tràn sang xin tị nạn.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Tin tức