Tin thế giới - Tổng thống Duterte tiết lộ mong muốn được tăng lương

Tổng thống Duterte tiết lộ mong muốn được tăng lương

Cho rằng mức lương hiện tại chưa tương xứng, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mong muốn nhận được mức lương cao hơn.

Trong Tin tức