Tin thế giới - Tàu hàng Philippines ở chế độ lái tự động trước khi đâm vào tàu chiến Mỹ

Tàu hàng Philippines ở chế độ lái tự động trước khi đâm vào tàu chiến Mỹ

Theo công bố của Mỹ, tàu hàng Philippines đã dùng hệ thống lái tự động trước khi đâm vào tàu khu trục USS Fitzgerald của Mỹ.

Trong Tin tức