`
Tin thế giới - Đang "ngập" trong nợ, Sri Lanka vẫn tính vay Trung Quốc thêm 300 triệu USD

Đang "ngập" trong nợ, Sri Lanka vẫn tính vay Trung Quốc thêm 300 triệu USD

Để thanh toán các khoản nợ nước ngoài trong năm nay, Sri Lanka đang cân nhắc vay Trung Quốc 300 triệu USD.

Trong Tin tức