Tin tức - Vụ rơi máy bay chở quan chức tại Mexico: 14 người dưới mặt đất thiệt mạng

Vụ rơi máy bay chở quan chức tại Mexico: 14 người dưới mặt đất thiệt mạng

Chiếc máy bay rơi đã giết chết ít nhất 14 người dưới đất, bao gồm 3 trẻ em, trong đó nhỏ nhất chỉ 6 tháng tuổi.

Trong Tin tức