Loạt ảnh đầu tiên về vụ khai quật tại khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng
Trung Quốc vừa khởi động dự án khai quật thứ hai tại hố mai táng ở Tây An, nơi chôn đội quân đất nung canh giữ lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa khởi động dự án khai quật thứ hai tại một hố mai táng phía tây bắc thành phố Tây An, nơi có một đội quân bằng đất nung canh giữ lăng mộ vị hoàng đế đầu tiên của Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng. (Nguồn: CCTVNews)
Xem album Loạt ảnh đầu tiên về vụ khai quật tại khu lăng mộ Tần Thủy Hoàng