Tin tức - Venezuela phát hành tiền số quốc gia trong bối cảnh lạm phát tăng cao

Venezuela phát hành tiền số quốc gia trong bối cảnh lạm phát tăng cao

Mục tiêu ra đời của đồng Petro là tăng vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vô số tình trạng cấp bách trong nước như lạm phát gia tăng, thiếu thuốc và lương...

Trong Tin tức