`
Tin thế giới - Tổng thống Assad cảnh báo Mỹ sẽ bán đứng đồng minh tại Syria

Tổng thống Assad cảnh báo Mỹ sẽ bán đứng đồng minh tại Syria

Tổng thống Bashar al-Assad cảnh báo rằng Mỹ sẽ không bảo vệ những người phụ thuộc vào quốc gia này đồng thời khẳng định “mọi tấc đất của Syria sẽ được giải...

Trong Tin tức