`
Tin thế giới - Bạo loạn tại Pháp: Tổng thống Emmanuel Macron xin lỗi người dân

Bạo loạn tại Pháp: Tổng thống Emmanuel Macron xin lỗi người dân

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Emmanuel Macron nhận trách nhiệm trước “sự tức giận, phẫn nộ” chính đáng của người dân Pháp.

Trong Tin tức