Tin thế giới - Trung Quốc vui mừng khi Tổng thống Zimbabwe từ chức một cách hòa bình

Trung Quốc vui mừng khi Tổng thống Zimbabwe từ chức một cách hòa bình

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố: Trung Quốc vui mừng khi thấy Zimbabwe giải quyết vấn đề của mình một cách hòa bình, thỏa đáng thông...

Trong Tin tức


X Đóng