Tin thế giới - Hành trình vượt ngục của tử tù xuyên quốc gia chấn động thế giới

Hành trình vượt ngục của tử tù xuyên quốc gia chấn động thế giới

David McMillan đã gây chấn động thế giới khi thoát khỏi nhà tù canh giữ cẩn trọng bậc nhất Thái Lan và thậm chí sau đó hắn còn viết sách kể lại hành trình...

Trong Tin tức