Tin thế giới - Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin cùng em gái Yingluck xuất hiện tại Singapore

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin cùng em gái Yingluck xuất hiện tại Singapore

Ngày 20/2, cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin cùng em gái Yingluck cũng từng là Thủ tướng cho đến khi bị đảo chính, xuất hiện tại Singapore.

Trong Tin tức