Tin thế giới - Lấy chăn làm thang, 20 tù nhân Trung Quốc vượt ngục thành công ở Thái Lan

Lấy chăn làm thang, 20 tù nhân Trung Quốc vượt ngục thành công ở Thái Lan

20 người Duy Ngô Nhĩ đến từ Trung Quốc đã vượt ngục thành công ở Thái Lan bằng cách sử dụng gạch để khoét tường và dùng chăn làm thang.

Trong Tin tức


X Đóng