Tin thế giới - Báo động tình trạng nô lệ người Việt tại các tiệm làm móng ở Anh

Báo động tình trạng nô lệ người Việt tại các tiệm làm móng ở Anh

Ủy ban độc lập chống nô lệ thời hiện đại đã cảnh báo về thực trạng người lao động Việt Nam bị bắt làm nghề làm móng trong điều kiện như ‘nô lệ’ tại các cửa...

Trong Tin tức