Tin thế giới - Mỹ hứa giúp Triều Tiên phát triển kinh tế nhưng không trả tiền: Ai sẽ trả?

Mỹ hứa giúp Triều Tiên phát triển kinh tế nhưng không trả tiền: Ai sẽ trả?

Washington tuyên bố sẽ không có sự hỗ trợ nào từ chính phủ Mỹ cho Triều Tiên, vậy ai sẽ là người chi trả cho lời hứa sẽ giúp nền kinh tế Triều Tiên phát triển?

Trong Tin tức