`
Tin thế giới - Hé lộ "mắt thần" Nga có khả năng phát hiện vật thể bay cách xa 3000 km

Hé lộ "mắt thần" Nga có khả năng phát hiện vật thể bay cách xa 3000 km

Với phạm vi phát hiện gần 3000 km, hệ thống radar thế hệ mới cho phép Nga kiểm soát hoàn toàn không phận của hầu hết các nước châu Âu gồm cả Đông và Tây Âu.

Trong Tin tức