Tin thế giới - Sập cầu ở Italy: Thảm họa được cảnh báo từ 6 năm trước

Sập cầu ở Italy: Thảm họa được cảnh báo từ 6 năm trước

Trước khi thảm họa xảy ra, rất nhiều lần cây cầu Morandi bị chỉ trích về thiết kế, chất lượng xây dựng, thậm chí nó bị ví như là một công trình "thất bại".

Trong Tin tức


*}