Tin thế giới - Nổ kho vũ khí lớn khiến miền bắc Ukraine rung chuyển

Nổ kho vũ khí lớn khiến miền bắc Ukraine rung chuyển

Ít nhất ba vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một kho vũ khí tại thành phố Chernigov ở miền bắc Ukraine, cách thủ đô Kiev 176 km về phía Đông.

Trong Tin tức