Tin thế giới - Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri

Triều Tiên bắt đầu tháo dỡ bãi thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Triều Tiên đã bắt đầu tháo dỡ địa điểm thử nghiệm hạt nhân Punggye-ri theo đúng cam kết.

Trong Tin tức