`
Tin thế giới - Tam giác Nevada bí ẩn ở Mỹ: Nơi 2.000 chiếc máy bay gặp tai nạn trong 60 năm

Tam giác Nevada bí ẩn ở Mỹ: Nơi 2.000 chiếc máy bay gặp tai nạn trong 60 năm

Tam giác Nevada ở miền Tây nước Mỹ đã làm các nhà lý thuyết âm mưu lúng túng vì đây là nơi hơn 2.000 chiếc máy bay gặp tai nạn, biến mất trong khoảng 60 năm...

Trong Tin tức