Tin tức - Máy bay tháp tùng ông Kim Jong-un đến Singapore có thể tiếp dầu tại Việt Nam

Máy bay tháp tùng ông Kim Jong-un đến Singapore có thể tiếp dầu tại Việt Nam

Chiếc máy bay vận chuyển xe bọc thép của lãnh đạo Triều Tiên có thể phải dừng lại tại một địa điểm như Hà Nội để tiếp nhiên liệu hoặc giảm trọng tải.

Trong Tin tức