Tin thế giới - Hàn Quốc không chấp nhận chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc không chấp nhận chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên

Hàn Quốc tuyên bố không thể chấp nhận chiến tranh là một lựa chọn nhằm phản ứng với mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên...

Trong Tin tức