`
Tin thế giới - 5 nữ thần đại diện cho tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại thế giới

5 nữ thần đại diện cho tình yêu và sắc đẹp trong thần thoại thế giới

Ngoài Nữ thần Aphrodite của Hy Lạp, thần thoại thế giới còn rất nhiều Nữ thần khác sở hữu quyền năng đặc biệt, đại diện cho tình yêu và sắc đẹp của loài người.

Trong Tin tức