Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu luật gia tiêu biểu toàn quốc

Thứ sáu, 03/04/2015 | 08:23 GMT+7

Chiều 2/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt đoàn đại biểu luật gia tiêu biểu nhân dịp về Hà Nội dự Đại hội điển hình luật gia tiêu biểu toàn quốc và kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển của Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955-4/4/2015).
Ghi nhận và đánh giá cao 60 năm xây dựng và trưởng thành của Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh vai trò và vị trí của Hội Luật gia trong suốt chặng đường phát triển có nhiều luật gia tiêu biểu đóng góp vào công cuộc đấu tranh pháp lý, ngoại giao giành độc lập tự do cho dân tộc; trong giai đoạn hiện nay Hội Luật gia Việt Nam cũng đã có đóng góp to lớn cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu luật gia tiêu biểu toàn quốc - Ảnh 1Phóng to

Chủ tịch nước gặp mặt đoàn đại biểu luật gia tiêu biểu toàn quốc.

Chủ tịch nước khẳng định việc tổ chức Đại hội điển hình tiên tiến luật gia tiêu biểu toàn quốc là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Hội Luật gia Việt Nam.
Chủ tịch nước nhấn mạnh Hội Luật gia Việt Nam trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đây là con đường mà Đảng và Nhà nước đã lựa chọn trong giai đoạn phát triển tới và cho rằng nhìn ra thế giới, có thể thấy các nước luôn hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước bằng pháp luật mang lại sự ổn định và phát triển vượt bậc.
Trên cơ sở tiếp thu thành tựu các nước và chủ trương của Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước đề nghị mỗi luật gia và tổ chức hội luật gia cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm hết sức quan trọng này, dồn sức tham gia xây dựng cơ chế chính sách, quy định pháp luật, hoàn thiện chế định pháp lý, nâng cao tính phản biện để xây dựng hành lang pháp lý hiệu quả nhằm điều hành và quản lý xã hội đi vào trật tự, ổn định và phát triển.
Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập, Chủ tịch nước lưu ý các luật gia cần phải liên tục rèn luyện, học hỏi để có đội ngũ luật gia đủ tầm tham gia vào các hoạt động pháp lý có yếu tố nước ngoài và mang tầm quốc tế,  bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, tập thể, doanh nghiệp và cá nhân.
Theo Chinhphu.vn
Tin tài trợ
hội luật giatiêu biểutoàn quốcChủ tịch nướcđại biểuluật giaHà nội

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức