`

Phát lộ hàng loạt sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức tại Bắc Ninh

Thứ năm, 05/07/2018 | 10:26 GMT+7

Công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Bắc Ninh tồn tại hàng loạt sai phạm. Trong đó, 60 trường hợp đã được tỉnh tuyển dụng đặc cách vào viên chức, làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Trụ sở UBND tỉnh Bắc Ninh

Theo Thanh tra Bộ Nội vụ, trong hai năm 2016 - 2017, tỉnh Bắc Ninh đã tuyển dụng 52 trường hợp công chức theo chính sách thu hút của tỉnh; 3 tháng đầu năm 2018 tuyển dụng 8 trường hợp. Việc tuyển dụng đặc biệt đối với những trường hợp theo chính sách thu hút của tỉnh là không đúng quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP (quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức) và Thông tư số 13/2010/TT-BNV (về tuyển dụng và nâng ngạch công chức). Đến nay, một trường hợp đã thôi việc, còn lại 59 trường hợp đã được tỉnh tuyển dụng đặc cách vào viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Không tổ chức thi tuyển

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa có thông báo kết luận thanh tra số 400/TB-TTBNV do Chánh Thanh tra Nguyễn Hữu Tuấn ký về việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức, xét tuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên; bổ nhiệm; tiêu chuẩn ngạch của công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó và việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bắc Ninh trong giai đoạn từ ngày 1/1/2016 - 31/12/2017.

Thông báo kết luận thanh tra số 400/TB-TTBNV do Chánh Thanh tra Nguyễn Hữu Tuấn ký.

Theo kết luận này, trong giai đoạn Bộ Nội vụ thanh tra, tỉnh Bắc Ninh không thực hiện việc thi tuyển công chức và việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.

Cụ thể, tỉnh Bắc Ninh đã tuyển dụng không qua thi tuyển 38 trường hợp, trong đó 36/38 trường hợp đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn tại thời điểm tuyển dụng. Thành phần hồ sơ của các trường hợp được đề nghị tiếp nhận không qua thi tuyển; việc xếp ngạch, bậc lương đối với các trường hợp tuyển dụng không qua thi tuyển được thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên, các trường hợp thành lập Hội đồng kiểm tra sát hạch không có tài liệu thể hiện việc đã tiến hành sát hạch trình độ, năng lực.

“Câu hỏi và đáp án phỏng vấn không được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; UBND tỉnh không có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ sau khi quyết định tuyển dụng các trường hợp là viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là không đúng quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV” – kết luận nêu rõ.

Một trường hợp được tiếp nhận không qua thi chưa đủ 5 năm kinh nghiệm, không có trình độ Đại học là không đúng quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và Thông tư số 13/2010/TT-BNV, UBND tỉnh đã thu hồi quyết định tuyển dụng đối với trường hợp này.

Bên cạnh đó, còn có một trường hợp viên chức tại thời điểm xét chuyển thành công chức thiếu 23 ngày mới đủ 5 năm làm việc, là viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. 14 trường hợp tại thời điểm tuyển dụng không có lý lịch tư pháp là thực hiện không đúng quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

45 lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng tiêu chuẩn ngạch

Về việc bổ nhiệm cán bộ, công chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cho biết, qua kiểm tra trực tiếp hồ sơ của 302 lượt/294 người, trong đó có 40 lượt/40 người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, 262 lượt/254 người được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở và tương đương cho thấy công tác quy hoạch, rà soát và bổ sung quy hoạch hàng năm được tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt; việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại được thực hiện theo quy định; nhiều đơn vị thực hiện đầy đủ quy định về bổ nhiệm.

Tuy nhiên, có 2 trường hợp bổ nhiệm lãnh đạo Sở Y tế chưa có chứng chỉ bồi dưỡng về quản lý y tế dành cho lãnh đạo Sở Y tế theo quy định; 20 lượt không có tờ trình, đề nghị bổ nhiệm của đơn vị tham mưu công tác tổ chức cán bộ; 38 trường hợp bổ nhiệm lại chậm ban hành quyết định.

Qua kiểm tra hồ sơ của 713 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, trong đó có 97 người cấp sở, chi cục và tương đương; 616 người cấp phòng và tương đương, đa số công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính tỉnh Bắc Ninh đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch.

Tuy nhiên, đến nay còn 45 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về trình độ theo tiêu chuẩn ngạch. Một số đơn vị chưa thực hiện việc sắp xếp lại ngạch đối với công chức lãnh đạo có vị trí việc làm không phù hợp với ngạch đang hưởng; còn một số đơn vị sử dụng vượt quá số lượng cấp phó và tương đương.

Kết luận thanh tra cũng đã chỉ ra tồn tại trong quản lý, sử dụng biên chế, đó là UBND tỉnh giao mỗi cơ quan, đơn vị hành chính thuộc UBND tỉnh một chỉ tiêu biên chế viên chức làm chuyên trách công nghệ thông tin; một số cơ quan, đơn vị trưng tập viên chức của đơn vị sự nghiệp làm công việc chuyên môn trong cơ quan, đơn vị hành chính.

Một số đơn vị thuộc UBND cấp huyện và sở, ngành có số lượng công chức còn vượt so với biên chế được giao, tuy nhiên, tổng số công chức có mặt thấp hơn chỉ tiêu biên chế được giao. Có 14 cơ quan, đơn vị ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó, năm 2016 có 144 hợp đồng; năm 2017 có 127 hợp đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nội vụ đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh về việc chấm dứt các hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ trước ngày 1/4/2018. Tính đến ngày 14/5/2018, các đơn vị đã chấm dứt tất cả các hợp đồng lao động.

Đề nghị Chủ tịch Bắc Ninh xử lý các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm sai

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế phát hiện qua thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong việc tham mưu, thực hiện không đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng biên chế công chức, tuyển dụng, bổ nhiệm, tiêu chuẩn ngạch, số lượng cấp phó và ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; rút kinh nghiệm và có biện pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại trên.

Tỉnh chấm dứt việc phân bổ chỉ tiêu biên chế viên chức (biên chế sự nghiệp văn hóa thể thao) cho các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc UBND tỉnh; việc sử dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ; trưng tập, biệt phái viên chức tại các đơn vị sự nghiệp làm công tác chuyên môn trong các cơ quan, đơn vị hành chính không đúng quy định. Thực hiện việc tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, đảm bảo đến năm 2021, tinh giản 10% số biên chế được giao của tỉnh năm 2015.

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm không đúng, có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ cụ thể các trường hợp xét chuyển…

Tỉnh thực hiện đúng số lượng cấp phó; quản lý hồ sơ công chức theo quy định của pháp luật.

Xuân Đoàn

Tin tài trợ
sai phạmtuyển dụngbổ nhiệmcông chứcBắc NinhUBND tỉnh Bắc Ninhvi phạm bổ nhiệm cán bộ ở Bắc Ninhbổ nhiệm cán bộ
Nguồn: Tinnhanhonline

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức