Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận về sai phạm tại cảng Quy Nhơn

Thứ ba, 18/09/2018 | 07:52 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức Chính trị - Xã hội

Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình giao bộ GTVT, bộ Tài chính, bộ KHĐT, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan tổ chức nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ có kết luận số 1566/KL-TTCP về việc thanh tra lại quá trình cổ phần hóa cảng Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo tới các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm kết luận trên.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý với kết luận thanh tra mà Thanh tra Chính phủ đã công bố trước đó về những nội dung phản ánh liên quan tới việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn (Bình Định).

Đồng thời, giao bộ GTVT, bộ Tài chính, bộ KHĐT, Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan tổ chức nghiêm chỉnh thực hiện các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp tục giao Thanh tra Chính phủ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý sau thanh tra của các Bộ, ngành liên quan và có tổng hợp kết quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12/2018.

Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm chỉnh kết luận về sai phạm tại cảng Quy Nhơn.

Trước đó, trong thông báo Kết luận của Thanh tra Chính phủ về cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn, Thanh tra Chính phủ đã nêu nhiều sai phạm liên quan tới lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, có việc giao đất cho công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và công ty CP Cảng Quy Nhơn trong việc đầu tư mở rộng Cảng.

Kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ: Việc giao đất cho công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn và công ty CP Cảng Quy Nhơn trong việc đầu tư mở rộng Cảng đã có những khuyết điểm, vi phạm sau:

UBND tỉnh Bình Định cho công ty TNHH MTV Cảng Quy Nhơn, công ty CP Cảng Quy Nhơn quản lý, sử dụng 281.834,8 m2 đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm, tuy đã quá thời hạn ổn định 05 năm tính từ thời điểm được Nhà nước quyết định cho thuê đất, nhưng Cục trưởng cục Thuế tỉnh, Chi cục trưởng chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn chưa điều chỉnh lại đơn giá thuê đất áp dụng cho thời gian tiếp theo là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Trách nhiệm chính thuộc về Cục trưởng cục Thuế tỉnh Bình Định.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bình Định cho công ty CP Cảng Quy Nhơn quản lý, sử dụng 813,3 m2 đất Trạm cấp nước ngọt cho tàu biển theo hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất là không đúng đối tượng, không đúng mục đích sử dụng đất quy định tại Điều 33 và Điểm e Khoản 1 Điều 35 Luật Đất đai năm 2003, dẫn đến Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn không phải nộp tiền thuê đất, làm thất thu NSNN. Trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường và UBND tỉnh Bình Định.

Sau khi rhanh tra Chính phủ chỉ rõ vi phạm, đến cuối năm 2017, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo, chấn chỉnh, khắc phục như sau: Ngày 21/11/2017, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành Quyết định số 4365/QĐ-UBND chuyển hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền hàng năm đối với 813,3 m2 đất Trạm cấp nước ngọt cho tàu biển kể từ thời điểm doanh nghiệp nhà nước chuyển thành công ty cổ phần.

Ngoài ra, chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn đã ra Thông báo nộp tiền thuê đất từ tháng 11/2013 đến tháng 12/2017 với số tiền phải nộp là 107,1 triệu đồng; ngày 22/11/2017, công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã nộp NSNN 107,1 triệu đồng.

Ngày 23/11/2017, cục Thuế tỉnh Bình Định đã điều chỉnh đơn giá thuê đất của công ty CP Cảng Quy Nhơn áp dụng cho kỳ ổn định đơn giá thuê đất 05 năm tiếp theo 2017-2021 là 46.191 đồng/m2/năm; ngày 22/11/2017, chi cục thuế thành phố Quy Nhơn ra thông báo nộp tiền thuê đất năm 2017 theo đơn giá mới với tổng số tiền 13,027 tỷ đồng, số phải nộp bổ sung là 5,408 tỷ đồng. Đến ngày 22/11/2017, công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn đã nộp NSNN 5,408 tỷ đồng.

Việc đầu tư mở rộng cảng Quy Nhơn theo “Quy hoạch phát triển hệ thống Cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là nhiệm vụ lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế khu vực và địa phương, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện, trong đó có nguyên nhân do dự án chưa có quy hoạch 1/500 được phê duyệt, chưa giải phóng được mặt bằng, cần phải tập trung giải quyết. Trách nhiệm thuộc về công ty Cổ phần cảng Quy Nhơn, nhà đầu tư chiến lược và UBND tỉnh Bình Định...

Thế Anh

Theo Người Đưa Tin

Tin nổi bật
cảng Quy Nhơn Bình Định Phó thủ tướng Trương Hòa Bình sai phạm

Xem thêm tin chuyên mục   Tin tức