`

Sau kiểm toán, hơn 2/3 lãi ròng của công ty bầu Đức "bốc hơi

Thứ hai, 02/04/2018 | 13:40 GMT+7

Sự kiện:

Kinh doanh Online

Sau kiểm toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở hai doanh nghiệp của bầu Đức lại bất ngờ giảm mạnh.

Sau khi kiểm toán vào cuộc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 tại báo cáo tài chính hợp nhất của hai công ty bầu Đức bất ngờ “bốc hơi” hàng trăm tỷ đồng, riêng Hoàng Anh Gia Lai giảm lãi từ hơn 1.000 tỷ đồng xuống còn hơn 370 tỷ đồng. Nguyên nhân do “sai sót kế toán”, “thiếu sót chuyên môn” của nhân viên kế toán trước sức ép tiến độ.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL – mã HAG) và Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – mã HNG) – hai doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi hãng kiểm toán E&Y.

Cả hai doanh nghiệp này đều Việc công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của HAGL và HAGL Agrico vào đúng thời hạn chót đã giúp cổ phiếu của các doanh nghiệp này thoát án huỷ niêm yết bắt buộc trên sàn giao dịch TPHCM (HSX).

Sau kiểm toán, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của hai doanh nghiệp do bầu Đức làm Chủ tịch HĐQT lại bất ngờ giảm mạnh. Ảnh: Trí thức trẻ

Tuy nhiên, trong khi doanh thu thuần ghi nhận trong BCTC hợp nhất kiểm toán 2017 của HAGL chỉ giảm nhẹ so với BCTC do công ty tự lập trước đó, thì chênh lệch tại hàng loạt chỉ số như giá vốn, chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay) và chi phí quản lý... khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau kiểm toán của HAGL giảm tới 336 tỷ đồng, từ mức 1.166 tỷ xuống còn 830 tỷ sau kiểm toán.

Khoản chi phí khác tăng 280 tỷ là nguyên nhân khiến lỗ khác của HAGL tăng mạnh từ 110 tỷ lên 399 tỷ đồng sau kiểm toán. Điều này tác động lớn tới sự sụt giảm 626 tỷ đồng lãi trước thuế của công ty sau kiểm toán, xuống chỉ còn 430 tỷ (báo cáo tài chính công ty tự lập ghi nhận 1.056 tỷ lãi trước thuế).

Kết quả, lãi ròng mà HAGL thu được về trong năm 2017 chỉ là 372 tỷ, chỉ bằng 1/3 so với mức lãi 1.033 tỷ đồng trong báo cáo tài chính đơn vị này tự lập trước đó.

HAGL đã có văn bản giải trình về sự chênh lệch nói trên. Theo đó, sự chênh lệch này này chủ yếu đến từ việc tăng chi phí khác do dự phòng thanh lý Công ty TNHH Điện Nậm Kông 3 là 134,2 tỷ đồng; tăng chi phí chuyển đổi vườn cây cọ dầu sang trồng cây ăn trái của các công ty con bên Lào gần 50,3 tỷ đồng; tăng chi phí chăm sóc vườn cây cao su, cây ăn trái gần 91 tỷ đồng và tăng chi phí thanh lý tài sản gần 10 tỷ đồng.

Sao kiểm toán, chi phí tài chính của HAGL cũng đã tăng do chênh lệch lãi suất đi vay và cho vay lại của các công ty con trên 130,4 tỷ đồng; thuế nhà thầu tại nhóm công ty Lào, Campuchia tăng gần 12,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, so với báo cáo tự lập của HAGL, chỉ tiêu giá vốn hàng bán tại báo cáo được kiểm toán tăng chủ yếu do giảm lợi nhuận chưa thực hiện của các công ty nội bộ và công ty liên kết 65,9 tỷ đồng. Lỗ trong công ty liên kết tăng hơn 11 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 60,5 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí phải trả; dự phòng khoản phải thu và các khoản khác tăng 3,6 tỷ đồng; lãi dịch vụ tư vấn chưa hoàn thành giảm 56 tỷ đồng.

Kiểm toán viên cũng thực hiện giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 18,2 tỷ đồng; tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại gần 53,6 tỷ đồng chủ yếu do trích lập dự phòng đầu tư công ty con.

Còn về HAGL Agrico, so với báo cáo do công ty tự lập, lợi nhuận trước thuế tại báo cáo kiểm toán đã giảm 509 tỷ đồng xuống 441 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 399 tỷ đồng xuống 527 tỷ đồng trong năm 2017.

Trên báo cáo tài chính kiểm toán của HAGL, kiểm toán viên cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc đánh giá khả năng thu hồi của tổng các khoản phải thu từ các bên liên quan, với số tiền 4.023 tỷ đồng.

Nguyên nhân chủ yếu được kiểm toán viên cho biết do các bên liên quan này đang vận hành nhiều dự án kinh doanh như bất động sản, trồng trọt, chăn nuôi... Trong đó, nhiều dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản, chưa tạo ra lợi nhuận và dòng tiền thặng dư, rất khó khăn cho việc xác định giá trị tài sản và dòng tiền trả nợ cho phía HAGL.

Vũ Đậu (T/h) 

Tin tài trợ
bầu đứcHoàng Anh Gia LaiHoàng Anh Gia Laihaglkiểm toánlãi ròngdoanh nghiệp
Nguồn: Tinnhanhonline

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức