Chuyên mục khác

Sự kiện hàng ngày - Liên tiếp sự cố hàng không: Hệ quả từ “con ông cháu cha"?

Liên tiếp sự cố hàng không: Hệ quả từ “con ông cháu cha"?

(ĐSPL) - Theo kết quả tự đánh giá nội bộ của Cục Hàng không Việt Nam, có 40% đội ngũ kiểm soát viên không lưu có trình độ trung bình và yếu, trong đó 8% là...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Tin tức


Tin nóng trên Đời sống pháp luật

Đối tác liên kết

  • VietQ