Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2015

Thứ năm, 04/12/2014 | 23:03 GMT+7

(ĐSPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 277.055 biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2015.

Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2015 - Ảnh 1Phóng to

Năm 2015, Thủ tướng phê duyệt gần 280.000 biên chế công chức (Ảnh minh họa).

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2015.

Video tham khảo:

Nâng cao chất lượng công chức: Quá khó!

Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2015 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế công chức của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và công chức cấp xã) là 277.055.

Cụ thể, biên chế trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2015 là 276.055. Trong đó, các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập là 112.266 biên chế.

Cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện 162.704 biên chế; các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.085 biên chế. Bên cạnh đó, có 1.000 biên chế công chức dự phòng.

Cũng theo quyết định, tổng biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2015 là 686.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong số biên chế công chức được giao khi thành lập tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới, giữ nguyên số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành, địa phương mình.

 

Tin tài trợ
Thủ tướngbiên chế công chứcnăm 2015hưởng lương từ ngân sách nhà nướcbiên chế công chức dự phòngthủ tướng phê duyệt biên chế công chứcbiên chế công chức 2015
Minh Anh

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức