Tâm điểm dư luận - Đấu thầu đất nhà ở cán bộ Lào Cai: Tỉnh làm đúng quy trình

Đấu thầu đất nhà ở cán bộ Lào Cai: Tỉnh làm đúng quy trình

Đại biểu Vũ Xuân Cường - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai cho biết việc đấu thầu lô biệt thự trên khu “đất vàng” các cơ quan chức năng của tỉnh đã làm đúng quy...

Trong Tin tức