Tâm điểm dư luận - Lỗ hổng phòng khám tư: Vợ bác sĩ, chồng bán thuốc

Lỗ hổng phòng khám tư: Vợ bác sĩ, chồng bán thuốc

Theo quy định, bác sĩ không được bán thuốc dưới mọi hình thức (trừ đông y, lương y). Tuy nhiên, tại các phòng khám tư, quy trình khám và bán thuốc được thực...

Trong Tin tức