Tâm điểm dư luận - Ảnh: Hàng trăm tiểu thương chợ Gốm phản đối Hapro Bát Tràng đóng chợ

Ảnh: Hàng trăm tiểu thương chợ Gốm phản đối Hapro Bát Tràng đóng chợ

Bất ngờ đóng cửa chợ gốm cổ Bát Tràng không có sự bàn bạc, công ty Cổ phần sứ Bát Tràng (Hapro Bát Tràng) đã gặp phải sự phản đối của hàng trăm tiểu thương...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Tin tức