Tâm điểm dư luận - Dự án nhà ở xã hội 379 tại Thanh Hóa (Kì 1): Cảnh giác kẻo bỏ tiền tỉ mua... vịt trời!

Dự án nhà ở xã hội 379 tại Thanh Hóa (Kì 1): Cảnh giác kẻo bỏ tiền tỉ mua... vịt trời!

Do chưa đủ điều kiện về mặt pháp lý, nên Công ty CP Thương mại – Xây dựng 379 chưa được UBND tỉnh Thanh Hóa bàn giao đất thực hiện dự án.

Trong Tin tức