Tin tức - Mỹ: Không một quốc gia nào có thể thống trị Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Mỹ: Không một quốc gia nào có thể thống trị Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nhấn mạnh rằng không một quốc gia đơn lẻ nào được thống trị khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong Tin tức


*}