Tâm điểm dư luận - Dự án TTTM Nguyễn Kim Thanh Hóa (Kỳ 2): Thanh tra kiến nghị thu hồi

Dự án TTTM Nguyễn Kim Thanh Hóa (Kỳ 2): Thanh tra kiến nghị thu hồi

Cơ quan Thanh tra kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thu hồi diện tích đất đã giao để thực hiện Dự án TTTM Nguyễn Kim.

Trong Tin tức