`
Tâm điểm dư luận - Thanh Hóa: UBND huyện Hoằng Hóa không thi hành bản án vì nội dung không rõ ràng?

Thanh Hóa: UBND huyện Hoằng Hóa không thi hành bản án vì nội dung không rõ ràng?

UBND huyện Hoằng Hóa cho rằng, bản án của Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa có một số điểm nhầm lẫn, nội dung bản án không rõ ràng nên không thi hành?

Trong Tin tức