`
Tâm điểm dư luận - Thanh Hóa: "Tiện tay cầm nhầm" 279 m2 đất vàng (Kì 6): Diễn biến mới

Thanh Hóa: "Tiện tay cầm nhầm" 279 m2 đất vàng (Kì 6): Diễn biến mới

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành có liên quan xem xét giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần đầu tư TTTM Bờ Hồ.

Trong Tin tức