Tâm điểm dư luận - Thanh Hóa: Sự ra đời của một dự án BT kỳ lạ

Thanh Hóa: Sự ra đời của một dự án BT kỳ lạ

Liên danh Công ty CP Tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty CP Xây dựng phát triển Hòa Bình đã trúng thầu Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử Thái...

Trong Tin tức