`
Theo dòng - Chuyện thật như đùa ở miền Tây: Thi hài hơn 50 năm vẫn nguyên vẹn như đang ngủ

Chuyện thật như đùa ở miền Tây: Thi hài hơn 50 năm vẫn nguyên vẹn như đang ngủ

Trong căn nhà cổ ở An Giang còn lưu giữ 1 thi hài hơn 50 năm nhưng vẫn còn nguyên vẹn, chưa phân hủy.

Trong Tin tức