`
Theo dòng - Thanh Hóa: Tiếng kêu cứu dưới chân danh thắng lịch sử Ngàn Nưa

Thanh Hóa: Tiếng kêu cứu dưới chân danh thắng lịch sử Ngàn Nưa

Năm 2009, khu di tích đền Nưa - Am Tiên đã được Bộ VHTT-DL công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Thế nhưng danh thắng naỳ đang bị bủa vây bởi ô nhiễm...

Trong Tin tức