Tin tức - Uống cà phê trộn lõi pin gây hại thế nào?

Uống cà phê trộn lõi pin gây hại thế nào?

Một cơ sở chế biến cà phê đã trộn cà phê với bột màu đen trong lõi pin gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người sử dụng.

Trong Tin tức