Theo dòng - Hai nhà làm phim Hollywood có mặt tại hang động Thái Lan

Hai nhà làm phim Hollywood có mặt tại hang động Thái Lan

Một công ty điện ảnh Mỹ đã điều Michael Scott và Adam Smith đến hang Tham Luang và họ đang phỏng vấn cho một dự án phim có thể diễn ra.

Trong Tin tức