`

Tìm hướng nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục công dân trong trường phổ thông

Thứ ba, 30/01/2018 | 12:53 GMT+7

Hội thảo “Chương trình giáo dục phổ thông mới (môn Giáo dục công dân) theo định hướng tiếp cận năng lực” diễn ra vào cuối tháng 12/2017 vừa qua, do Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức, PGS.TS. Nguyễn Thị Toan và TS. Lưu Thu Thủy chủ trì. Hội thảo được sự quan tâm chú ý của các nhà khoa học, cán bộ giảng viên trong và ngoài trường, đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Giáo dục công dân (GDCD).

Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng và chính thức ban hành Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể vào ngày 28/7/2017. 
Nhằm tiếp cận chương trình giáo dục phổ thông mới, đề xuất phương hướng đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo giáo viên GDCD ở các trường sư phạm, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá môn GDCD ở trường phổ thông, hội thảo đã được tổ chức tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 26 báo cáo, trong đó các báo cáo tập trung vào những nội dung cơ bản sau:

Chương trình GDCD trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể
Các báo cáo tập trung làm rõ những điểm mới trong chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể nói chung, chương trình môn GDCD nói riêng, chỉ ra một số điểm còn vướng mắc trong chương trình, đề xuất ý kiến để chương trình được hoàn thiện hơn.

TS. Nguyễn Thu Hạnh (Đại học Thủ đô Hà Nội) trình bày tham luận "Những điểm mới trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể đối với môn GDCD”.

Đổi mới công tác đào tạo giáo viên GDCD đáp ứng chương trình GDCD mới
Các báo cáo tập trung làm rõ yêu cầu tất yếu khách quan, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ngành GDCD; giáo dục kĩ năng mềm cho sinh viên sư phạm ngành GDCD trong bối cảnh đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay; học tập trải nghiệm trong đào tạo năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành GDCD.

Tìm hướng nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục công dân trong trường phổ thông - Ảnh 2Phóng to

PGS. TS Trần Thị Mai Phương (Đại học Sư phạm Hà Nội) trình bày tham luận “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo hiện nay”.

TS. Nguyễn Văn Bình (Đại học Thủ đô Hà Nội) trình bày tham luận “Thực tiễn dạy học GDCD ở THCS và một số bài học kinh nghiệm”.

Đổi mới phương pháp dạy học GDCD đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới
Các báo cáo tập trung vào những phương pháp dạy học mới theo định hướng tiếp cận năng lực, những nội dung dạy học, giáo dục mới (hoạt động trải nghiệm, giáo dục quyền con người), thực tiễn dạy học GDCD ở trường phổ thông và những bài học kinh nghiệm cho việc đào tạo giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới của chương trình Giáo dục phổ thông môn GDCD…

TS. Lưu Thu Thủy (Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) trình bày tham luận về Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể.

Việc đổi mới dạy và học môn GDCD trong nhà trường phổ thông đã và đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi công sức và tâm huyết của các nhà giáo dục. Trong hội thảo, các nhà khoa học trao đổi thẳng thắn, cởi mở những vấn đề bức xúc để đi tới một số kết luận tương đối thống nhất, đóng góp cho việc nâng cao chất lượng dạy học GDCD trong nhà trường phổ thông.
                                                                
Nguyễn Thị Xiêm (Đại Học Thủ Đô Hà Nội)
 
Tin tài trợ
Đại học Thủ đôgiáo dục công dânchương trình phổ thông
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức