Tin trong nước - 4 ngày nghỉ lễ, 111 người chết vì TNGT

4 ngày nghỉ lễ, 111 người chết vì TNGT

So với năm trước, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm 2016 giảm 53 vụ, giảm 5 người chết và 11 người bị thương vì TNGT.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Tin tức