Tin trong nước - Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án sân bay Long Thành

Thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư Dự án sân bay Long Thành

Tổng diện tích thu hồi đất cho dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành là 5.000 ha trên địa bàn 6 xã thuộc huyện Long Thành.

Trong Tin tức