Tin trong nước - Bộ trưởng Thăng: "70km là đúng, dưới 70km cũng là đúng"

Bộ trưởng Thăng: "70km là đúng, dưới 70km cũng là đúng"

(ĐSPL) - "70km là đúng, dưới 70km cũng là đúng, nhưng phải có sự thỏa thuận chung, và việc đặt trạm thu phí đó hoàn toàn đúng theo các quy định”, Bộ trưởng...

Trong Tin tức