Tin trong nước - Chiêm ngưỡng tượng gỗ Đại thi hào Nguyễn Du lớn nhất Việt Nam

Chiêm ngưỡng tượng gỗ Đại thi hào Nguyễn Du lớn nhất Việt Nam

Mới đây, một người dân tại Nghệ An đã hoàn thành bức tượng Đại thi hào Nguyễn Du bằng gỗ gù hương và được xem là bức tượng gỗ có kích thước lớn nhất Việt Nam...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Tin tức