Tin trong nước - Việt Nam đề nghị LHQ tiếp tục quan tâm, sát sao tình hình Biển Đông

Việt Nam đề nghị LHQ tiếp tục quan tâm, sát sao tình hình Biển Đông

Trong khi tiếp Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đề nghị LHQ tiếp tục quan tâm sát sao vào việc thúc đẩy giải quyết tình hình...

Trong Tin tức