Tin trong nước - Ngày mai (29/7), Thủ tướng báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách

Ngày mai (29/7), Thủ tướng báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách

Theo chương trình, ngày mai (29/7), Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6...

Sự kiện - chuyên đề

Trong Tin tức