Tin trong nước - Nín thở chui qua "hầm tối" dưới nhà ga đường sắt trên cao

Nín thở chui qua "hầm tối" dưới nhà ga đường sắt trên cao

"Đường hầm" dưới nhà ga dài gần 100m, phía trên là một khối thép khổng lồ với giàn giáo, thanh sắt rời.

Sự kiện - chuyên đề

Trong Tin tức