`

Lãnh đạo nói gì về việc điều chuyển Hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Sen?

Thứ tư, 11/11/2015 | 05:52 GMT+7

(ĐSPL) - Ông Đặng Lộc Thọ, Hiệu trường trường Cao đẳng Sư phạm TW cho biết, nhà trường đã thực hiện công việc điều chuyển vị bà Nguyễn Thị Đông - Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sen (đơn vị trực thuộc) sang làm công tác quản lý thư viện theo kế hoạch luân chuyển cán bộ.

Trường mầm non Hoa Sen.

Ông Thọ cũng cung cấp cho PV một bản kế hoạch đề ngày 3/8/2015, tuy nhiên trong nội dung của văn bản này không thấy đề cập đến tên tuổi của người bị chuyển đổi, mà cụ thể là bà Nguyễn Thị Đông. Lạ hơn, phần cuối kế hoạch chỉ có chữ ký, không thể hiện tên người ký.

Đáng nói, việc điều chuyển bà Đông đúng vào thời điểm vị này đang bị thanh kiểm tra về trách nhiệm quản lý. Theo ông Thọ, đây là việc kiểm tra trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sen theo kế hoạch công tác thanh, kiểm tra trong các trường mầm non thực hành năm học 2015-2016.

Kế hoạch thanh , kiểm tra được phát đi hồi giữa tháng 8/2015. 

Tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP (và Nghị định 150/2013/NĐ-CP thay thế) quy định, cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra hoặc có liên quan đến công việc đang bị thanh tra, kiểm tra thì chưa thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

Bà Nguyễn Thị Đông cũng cho biết, việc luân chuyển cán bộ đối với bà hoàn toàn thiếu dân chủ khi không một tổ chức đoàn thể nào tiếp xúc, hỏi ý kiến nguyện vọng trước khi luân chuyển.

Theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP (và Nghị định 150/2013/NĐ-CP thay thế) của Chính phủ về Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; và đặc biệt tại Quyết định 734/QĐ-CĐSPTW về việc ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường CDDSPTWW nêu rõ:

“Căn cứ vào yêu cầu công tác, Hiệu trưởng gặp công chức, viên chức lãnh đạo dự kiến luân chuyển để trao đổi chủ trương; nghe công chức, viên chức lãnh đạo trình bày nguyện vọng, đề xuất ý kiến cá nhân”.

Bà Đông cho rằng, việc thanh, kiểm tra của Trường Cao đẳng Sư phạm TW đối với bà không được thực hiện theo đúng kế hoạch đặt ra, nội dung thanh, kiểm tra mang tính áp đặt, cố tình “bới lông tìm viết” nhằm hạ uy tín của bà.

Trao đổi với PV, ông Đặng Lộc Thọ khẳng định, mọi việc làm của nhà trường đã thực hiện đúng quy định. Ông Thọ còn cho rằng, trước khi thực hiện, ông đã tham khảo ý kiến từ bộ Giáo dục cho đến Thanh tra Chính phủ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Nghĩa Nhân


Tin tài trợ
hiệu trưởngmầm noncao đẳng sư phạmnhà trườngmầm non hoa sen
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức