Facebook, YouTube có nghĩa vụ hợp tác với Bộ TT&TT để chặn thông tin xấu

Thứ bảy, 14/01/2017 | 07:37 GMT+7

Sự kiện:

Tin tức thời sự 24h

(ĐSPL) - Bộ Thông tin & Truyền thông vừa ban hành thông tư số 38 quy định chi tiết về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

Theo nội dung của Thông tư này, các hoạt động động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới qua môi trường Internet sẽ bị quản lý chặt chẽ. Cụ thể, các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam có quyền thực thi các biện pháp cần thiết để bảo đảm thực hiện chính sách phát triển, quản lý thông tin trên mạng.

Bộ Thông tin &Truyền thông sẽ căn cứ các quy định tại Khoản 1 Điều 5, Nghị định số 72/2013/NĐ-CP để xác định các thông tin vi phạm cần gỡ bỏ hoặc chặn không cho người sử dụng tại Việt Nam truy cập đến.

Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức nước ngoài sử dụng trang thông tin điện tử, mạng xã hội, ứng dụng trên mạng, dịch vụ tìm kiếm và các loại hình tương tự khác trên mạng để cung cấp thông tin công cộng mà người sử dụng tại Việt Nam có truy cập hoặc sử dụng dịch vụ.

Đồng thời, quy định quyền và nghĩa vụ của các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cho thuê chỗ lưu trữ thông tin số tại Việt Nam đối với hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

Trong bối cảnh trên mạng Internet lan truyền rất nhiều thông tin sai lệch, thông tin độc hại thì việc ban hành thông tư số 38 quy định về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới đã góp phần xây dựng môi trường hoạt động, kinh doanh trên mạng Internet bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Điều 4. Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng (Luật an toàn thông tin mạng 2015)

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin mạng. Hoạt động an toàn thông tin mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân phải đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tổ chức, cá nhân không được xâm phạm an toàn thông tin mạng của tổ chức, cá nhân khác.

3. Việc xử lý sự cố an toàn thông tin mạng phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không xâm phạm đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của cá nhân, thông tin riêng của tổ chức.

4. Hoạt động an toàn thông tin mạng phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời và hiệu quả.

Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

Tin tài trợ
thông tư 38Bộ Thông tin & Truyền thôngthông tin công cộng qua biên giới
Nguồn: Tinnhanhonline.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức