`

Gửi tin nhắn nhắc việc đến lãnh đạo các cơ quan, địa phương

Chủ nhật, 23/10/2016 | 20:17 GMT+7

Từ ngày 17/10, tỉnh Lào Cai áp dụng hình thức gửi tin nhắn nhắc việc đến lãnh đạo các cơ quan, địa phương.

Nhập nội dung chỉ đạo điều hành của tỉnh lên phần mềm.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh sẽ gửi tin nhắn, thư điện tử về tiến độ thực hiện các công việc UBND tỉnh giao cho cơ quan, đơn vị, địa phương; gửi thông báo về các cuộc họp hỏa tốc, hoãn họp, các nội dung cần triển khai ngay và công việc khác qua số điện thoại di động của giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố và hòm thư điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đây là tính năng mới được tích hợp trong phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và phần mềm lịch công tác đã được Văn phòng UBND tỉnh triển khai chính thức tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố từ đầu năm 2016.

Theo đó, các cơ quan, địa phương đều được cấp tài khoản để khai thác, sử dụng phần mềm nhắc việc. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao hiển thị phần mềm nhắc việc, người trả lời “nhắc việc” (cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, địa phương) thực hiện triển khai các nhiệm vụ được giao.

Từ kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao người trả lời “nhắc việc” thực hiện cập nhật nội dung thông tin về tình trạng, kết quả thực hiện nhiệm vụ vào phần mềm nhắc việc.

Phần mềm nhắc việc cho phép Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các công việc UBND tỉnh giao cho các sở, ban, ngành, địa phương một cách chính xác, kịp thời và đầy đủ; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức; tạo điều kiện cho lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương theo dõi được quá trình xử lý công việc tại các cơ quan, đơn vị mình.

Theo chương trình cải cách hành chính, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin của Văn phòng UBND tỉnh, dự kiến qúy IV/2016, Văn phòng UBND tỉnh sẽ chính thức triển khai phần mềm theo dõi giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, với nhiều tiện ích cho cán bộ ban tiếp công dân tỉnh, huyện và người dân.

VƯƠNG TRINH QUỐC

Tin tài trợ
tin nhắnlãnh đạođịa phương
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức