Kết luận nhiều trường hợp bổ nhiệm sai của ông Vũ Huy Hoàng

Thứ tư, 08/03/2017 | 21:37 GMT+7

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công thương giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016.

Báo TTXVN đăng tải, theo báo cáo của Bộ Công thương, giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, bộ trưởng Bộ Công thương đã quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp.

Giai đoạn từ năm 2011 – 2014, Bộ trưởng Bộ Công thương bổ nhiệm 248 trường hợp. Trong đó, năm 2011 có 38 trường hợp, gồm 29 trường hợp cấp vụ, 9 trường hợp cấp phòng. Năm 2012 có 55 trường hợp, gồm 27 trường hợp cấp vụ, 28 trường hợp cấp phòng. Năm 2013 có 74 trường hợp, gồm 26 trường hợp cấp vụ, 48 trường hợp cấp phòng. Năm 2014 có 81 trường hợp, gồm 43 trường hợp cấp vụ, 38 trường hợp cấp phòng. Đây là giai đoạn ông Vũ Huy Hoàng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương.

Theo Bộ Nội vụ, đa số các trường hợp được bổ nhiệm đáp ứng yêu cầu chức danh lãnh đạo, song cũng có nhiều trường hợp không đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể, 2 tr