Kết luận nhiều trường hợp bổ nhiệm sai của ông Vũ Huy Hoàng

Thứ tư, 08/03/2017 | 21:37 GMT+7

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa công bố kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của Bộ Công thương giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2016.

Báo TTXVN đăng tải, theo báo cáo của Bộ Công thương, giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, bộ trưởng Bộ Công thương đã quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp.

Giai đoạn từ năm 2011 – 2014, Bộ trưởng Bộ Công thương bổ nhiệm 248 trường hợp. Trong đó, năm 2011 có 38 trường hợp, gồm 29 trường hợp cấp vụ, 9 trường hợp cấp phòng. Năm 2012 có 55 trường hợp, gồm 27 trường hợp cấp vụ, 28 trường hợp cấp phòng. Năm 2013 có 74 trường hợp, gồm 26 trường hợp cấp vụ, 48 trường hợp cấp phòng. Năm 2014 có 81 trường hợp, gồm 43 trường hợp cấp vụ, 38 trường hợp cấp phòng. Đây là giai đoạn ông Vũ Huy Hoàng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công thương.

Theo Bộ Nội vụ, đa số các trường hợp được bổ nhiệm đáp ứng yêu cầu chức danh lãnh đạo, song cũng có nhiều trường hợp không đáp ứng được yêu cầu. Cụ thể, 2 trường hợp không đám ứng về tuổi khi bổ nhiệm; 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị; 3 trường hợp không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước; 3 trường hợp không có chứng chỉ ngoại ngữ; 3 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị và ngoại ngữ....

Ông Vũ Huy Hoàng. Ảnh: Tiền Phong

Ngoài ra có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức. 1 trường hợp được Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp nhận năm 2008 hiện không có đầy đủ tài liệu xác định việc tuyển dụng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương còn bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh giữ chức vụ Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Cán sự, Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, Bộ Công Thương hiện không quản lý hồ sơ công chức của ông Trịnh Xuân Thanh vì ông Thanh đã chuyển công tác về tỉnh Hậu Giang từ ngày 27/5/2015, mặt khác các nội dung liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét. 

Đặc biệt, trong giai đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm 7 trường hợp cấp Phó Vụ trưởng ở 6 cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định.

Theo báo Tuổi Trẻ, trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ đã kiến nghị bộ trưởng Bộ Công thương chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu theo quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ đề nghị thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 2 trường hợp bổ nhiệm không đúng quy định. Đề nghị rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn.

Ngoài ra Bộ Nội vụ cũng kiến nghị Bộ Công Thương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để phù hợp với quy định hiện hành.

Tổng hợp

Tin tài trợ
bộ công thươngBộ Nội vụthanh trabổ nhiệmVũ Huy Hoàng
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức