`

Lào Cai lập Tổ công tác theo dõi việc hỗ trợ người dân, cải cách hành chính

Thứ năm, 15/09/2016 | 07:34 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong đã ký Quyết định số 3003/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tiếp nhận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính  trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Tổ công tác này thay thế Tổ tiếp nhận thông tin và hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính đặt tại Văn phòng UBND tỉnh).

Tổ công tác do Ông Vương Trinh Quốc – Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Ông Bùi Văn Thìn – Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ phó. Hai Thường trực Tổ là Ông Hoàng Ngọc Bích - Trưởng Phòng Tổng hợp và Ông Hoàng Thanh Bình - Trưởng Phòng Kinh tế, Văn phòng UBND tỉnh, thành viên là Trưởng, phó một số Phòng Chuyên viên thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Tổ công tác do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định nêu rõ, Tổ Công tác có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, các sở, ngành, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao. Tiếp nhận những phản ánh, vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tham mưu kịp thời cho Chủ tịch UBND tỉnh xử lý và trả lời kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề đó; đề xuất văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ hoặc truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh tới các sở, ngành, cơ quan, huyện, thành phố giải quyết hoặc tham mưu, trả lời kiến nghị, vướng mắc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Phát hiện, nắm bắt thông tin và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý kịp thời những thủ tục hành chính gây vướng mắc, khó khăn; những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây tiêu cực, gây phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức, nhân dân.

Chủ động đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ban ngành, cơ quan, UBND các huyện, thành phố, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi xem xét, giải quyết các vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và giải quyết thủ tục hành chính.

Tổ chức nghiên cứu những vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính để kiến nghị với Chủ tịch, UBND tỉnh hoặc các cơ quan Trung ương xem xét, sửa đổi, bãi bỏ theo thẩm quyền những thủ tục hành chính không còn phù hợp với thực tiễn, gây cản trở đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhân dân.

Tổ Công tác được trực tiếp trao đổi, làm việc với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan về thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và giải quyết thủ tục hành chính, xử lý các vướng mắc của doanh nghiệp.

Định kỳ hằng tuần, tháng, Tổ Công tác tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; kết quả xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Cơ quan thường trực của Tổ công tác đặt tại Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai (Trụ sở UBND tỉnh, đường Trần Hưng Đạo, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Tổ công tác tiếp nhận thông tin, phản ánh qua Số Điện thoại:0203.843.300; 0203.840.007; 0203.840.010; hotline 0888 289 289. Fax: 0203840006. Email: hotrodoanhnghiep-ubnd@laocai.gov.vn hoặc Ptonghop-ubnd@laocai.gov.vn./.

 Việc thành lập Tổ công tác theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và tiếp nhận thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hành chính  trên địa bàn tỉnh Lào Cai có thể coi là một trong những giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới./.

Thu Hồng
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Lào Cai

Tin tài trợ
Lào CaiĐặng Xuân PhongChủ tịch UBND tỉnh Lào Caicải cách hành chínhquán quân người mẫu hình thể việt namphi công Phạm Đức Trung
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức