`

Lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia

Thứ sáu, 06/11/2015 | 07:45 GMT+7

(ĐSPL) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia.

Cụ thể, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang.

Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Ủy viên Hội đồng là đại diện Lãnh đạo các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tư pháp; Kế hoạch và Đầu tư.

Các phản biện gồm: Ông Nguyễn Đình Bồng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học đất Việt Nam - Phản biện 1; ông Trần Kim Chung, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - Phản biện 2.

Thư ký Hội đồng là ông Lê Thanh Khuyến, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia đảm bảo nội dung theo đúng quy định tại Điều 44 của Luật Đất đai năm 2013; tổ chức thẩm định đối với Tờ trình, Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia và các vùng kinh tế - xã hội.

THÙY LINH 

 

Tin tài trợ
hội đồngquy hoạchsử dụng đấtThủ tướnghội đồng thẩm định
Nguồn: nguoiduatin.vn

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức