`

Năm 2016: 200 bệnh viện sẽ được phân loại về chất lượng

Thứ bảy, 14/11/2015 | 10:09 GMT+7

(ĐSPL) - Ngày 13/11 tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2015”.

Tin tức từ báo TTXVN, bộ Tiêu chí Quốc gia chất lượng bệnh viện Việt Nam 2015-2016 được xây dựng với quan điểm chủ đạo là “Lấy người bệnh là trung tâm của hoạt động điều trị và chăm sóc, nhân viên y tế là then chốt.”

Sự ra đời Bộ tiêu chí giúp các bệnh viện tự nhìn lại thực trạng hiện nay, xác định những vấn đề tồn tại, lựa chọn các vấn đề cấp bách và “những việc cần làm ngay” để nâng cao chất lượng bệnh viện, đáp ứng mong mỏi của người dân.

Các tiêu chí chất lượng được ban hành là bộ công cụ để các bệnh viện áp dụng tự đánh giá chất lượng theo Điều 8 của Thông tư 19/2013/TT-BYT và phục vụ cho các đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý tiến hành đánh giá chất lượng bệnh viện theo định kỳ hằng năm hoặc đột xuất.

Sự ra đời Bộ tiêu chí giúp các bệnh viện tự nhìn lại thực trạng hiện nay. (Ảnh minh họa: Sức khỏe & Đời sống)

Mục tiêu chung của Bộ Tiêu chí là khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, đồng thời phù hợp với bối cảnh kinh tế-xã hội đất nước.

Bộ Tiêu chí nhằm cung cấp công cụ đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện Việt Nam; hỗ trợ các bệnh viện xác định được đang ở mức chất lượng nào để tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện; định hướng cho các bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để cải tiến chất lượng; cung cấp tư liệu, căn cứ khoa học cho việc xếp loại chất lượng bệnh viện, thi đua và khen thưởng; cung cấp tư liệu, căn cứ khoa học cho đầu tư, phát triển, quy hoạch bệnh viện.

Dựa trên kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2015, Bộ Y tế sẽ tổ chức chấm và trao giải chất lượng bệnh viện nhằm thúc đẩy phong trào cải tiến chất lượng toàn diện trong hệ thống các bệnh viện Việt Nam và phát hiện các bệnh viện tiêu biểu trong hệ thống bệnh viện, làm hình mẫu cho các bệnh viện học tập.

Trước đó, VOV đưa tin, Bộ Y tế cũng ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy áp dụng các phương pháp quản lý chất lượng và triển khai các chương trình can thiệp nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh; phấn đấu tối thiểu 30% số bệnh viện tham gia chương trình đánh giá của tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập vào năm 2025; trên 50% bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên và 30% bệnh viện tuyến huyện áp dụng tối thiểu một phương pháp quản lý chất lượng, phù hợp với đặc điểm của bệnh viện vào năm 2018; trên 70% bệnh viện từ tuyến tỉnh trở lên và 50% bệnh viện tuyến huyện có kế hoạch và đề án cải tiến chất lượng vào năm 2018.

Nâng cao nhận thức về tăng cường quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, từng bước xây dựng văn hóa chất lượng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được đề ra với mong muốn 90% nhân viên chuyên trách về quản lý chất lượng bệnh viện, chuyên viên phụ trách quản lý chất lượng của Sở Y tế được đào tạo cơ bản về quản lý chất lượng và an toàn người bệnh vào năm 2020.

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh cho biết, dựa trên kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện năm 2015, Bộ Y tế sẽ công bố công khai phân loại chất lượng của 200 bệnh viện tuyến trung ương, tuyến cuối, bệnh viện hạng I và tương đương trong quý I năm 2016.

Ông Nguyễn Trọng Khoa cho biết: “Mục tiêu chung của Bộ tiêu chí là khuyến khích, định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả và đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân và nhân viên y tế, đồng thời phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội đất nước. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế sẽ thực hiện công bố công khai xếp hạng bệnh viện của 200 bệnh viện tuyến trung ương, tuyến cuối và hạng I trên toàn quốc trong quý I năm sau”.

Đức An (Tổng hợp)

Xem thêm video tin tức:

Tin tài trợ
Quản lýchất lượng chữa bệnhbộ tiêu chíchương trình quốc giachất lượng bệnh viện

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức