`
Tin tức - Ngày mai (11/12), miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường

Ngày mai (11/12), miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường

Ngày mai (11/12), một bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ trời rét đậm.

Trong Tin tức