Tin tức - Tòa tuyên hủy cuộc hôn nhân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Tòa tuyên hủy cuộc hôn nhân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Cho rằng bà Vũ Thụy Hồng Ngọc gian dối và có nhiều hành động quá đáng nên ông Chiêm Quốc Thái đã đệ đơn lên tòa án quận Cam của Mỹ, yêu cầu hủy hôn và được...

Trong Tin tức


*}