Tin tức - Phát hiện 569 thương binh giả, lộ đường dây "chạy" chính sách

Phát hiện 569 thương binh giả, lộ đường dây "chạy" chính sách

Những trường hợp thương binh được cho là giả trong kết luận ở Nghệ An sẽ bị đình chỉ hưởng mọi chế độ ưu đãi.

Trong Tin tức


*}