Tin trong nước - TS Nguyễn Sĩ Dũng: "Nhiều lỗi ông Nguyễn Xuân Anh phạm phải hết sức ấu trĩ về mặt chính trị"

TS Nguyễn Sĩ Dũng: "Nhiều lỗi ông Nguyễn Xuân Anh phạm phải hết sức ấu trĩ về mặt chính trị"

TS Nguyễn Sĩ Dũng- Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho hay, ông Nguyễn Xuân Anh đã "ngã ngựa" chỉ sau 2 năm làm Bí thư Đà Nẵng và nhiều lỗi ông này...

Trong Tin tức