Tin trong nước - Hình ảnh trai tráng rước pháo khổng lồ Đồng Kỵ

Hình ảnh trai tráng rước pháo khổng lồ Đồng Kỵ

Sáng 19/2, hội pháo Đồng Kỵ, Bắc Ninh diễn ra theo truyền thống vào ngày mùng 4 Tết.

Trong Tin tức