`
Tin tức - Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những lái xe sử dụng ma túy, uống rượu, bia

Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những lái xe sử dụng ma túy, uống rượu, bia

Chủ tịch UBATGT Thành phố nhấn mạnh yêu cầu trên với CATP Hà Nội và các đơn vị chức năng của thành phố tại buổi lễ ra quân

Trong Tin tức