Tin tức - Hà Nội: Quán karaoke 7 tầng cháy dữ dội đã bị đình chỉ từ nhiều tháng trước

Hà Nội: Quán karaoke 7 tầng cháy dữ dội đã bị đình chỉ từ nhiều tháng trước

“Quán này đã bị đình chỉ từ nhiều tháng nay, không có chuyện vẫn âm thầm hoạt động. Chúng tôi kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm”.

Trong Tin tức