`
Tin tức - Mùa xuân này, mây Trường Sơn bay đến tận Trường Sa

Mùa xuân này, mây Trường Sơn bay đến tận Trường Sa

Thấp thoáng trong tiết trời trở lạnh và làn mưa bụi mong manh như khói sương của xứ Bắc, một mùa xuân nữa đang về.

Trong Tin tức