Tin trong nước - Tạm đình chỉ nhiều cán bộ để làm rõ nghi vấn thu "hụi chết" ở các bến xe buýt Sài Gòn

Tạm đình chỉ nhiều cán bộ để làm rõ nghi vấn thu "hụi chết" ở các bến xe buýt Sài Gòn

Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đã đình chỉ công tác nhiều cán bộ tại Trung tâm Quản lý, điều hành vận tải hành khách công cộng.

Trong Tin tức


X Đóng