`

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4

Thứ bảy, 29/10/2016 | 16:25 GMT+7

Sáng 29/10, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII tới toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội chủ trì Hội nghị.

Thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII diễn ra từ ngày 9 - 14/10 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị đã họp bàn về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế, quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thương mại thế hệ mới; Về dự án các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận...

Qua Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII giúp các cấp ủy Đảng và cán bộ Đảng viên trong Đảng bộ kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản của các Kết luận được Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII thông qua, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới.


Tin tài trợ
Nguồn: TTXVN

Xem thêm tin chuyên mục Tin tức